HISTORIA

Poznáme víťazov súťaže Študentská podnikateľská cena 2022