Študentská podnikateľská cena  2021

Dňa 2.12.2021 sa  uskutočnilo v Bratislave slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu„Študentská podnikateľská cena  2021“ . (Išlo už o 11. ročník) .Jeho úlohou bolo vyzdvihnúť a predstaviť širokej verejnosti mladých kreatívnych, inovatívnych podnikateľov, ktorí sú úspešní vo svojom odvetví podnikania. Zároveň môžu byť inšpiratívnym príkladom pre mladých ľudí, ktorí chcú začať alebo začínajú podnikať. 

Projekt  sa organizoval  aj v iných krajinách pod názvom Creative Young Entrepreneur Award. Organizovala ho mimovládna organizácia  JCI –Slovensko (Junior Chamber International-Slovakia)  v spolupráci so Združením podnikateľov Slovenska . Junior Chamber International- Slovakia je oficiálnou pobočkou Junior Chamber International, ktorá má zastúpenie v 115 krajinách sveta s počtom vyše 200 000 členov. Spoločnosť je medzinárodnou organizáciou mladých  lídrov a podnikateľov. V r. 2015 oslávila celosvetová JCI 100 rokov od svojho založenia. Združenie podnikateľov Slovenska je prvým záujmovým združením súkromných podnikateľov Slovenskej republiky založeným v novembri 1989. Jeho hlavným poslaním je zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku. 

Finalisti súťaže

 1.Doc. Ing. Peter Feciľak, PhD. – spoločnosť CEELABS, s.r.o. 

Spoločnosť CEELABS bola založená ako spin-off na pôde Technickej univerzity v Košiciach s cieľom poskytovania služieb v rámci regiónu strednej a východnej Európy Spoločnosť začala s troma základnými smermi – oblasť vedy a výskumu v sieťových. Popri realizácii riešení pre zákazníkov spoločníci v sebe nezapreli bádateľský prístup a akceptovali technologickú výzvu na inováciu v oblasti inteligentných meracích systémov pre meranie a vyhodnocovanie spotreby elektrickej energie, ktorá sa transformovala do štvrtej kľúčovej oblasti spoločnosti. Práve v tejto oblasti spoločnosť vyvinula vlastné inovatívne riešenie pre mestá, ktoré pomáha správcom mestských objektov riešiť problém vysokej energetickej neefektívnosti, identifikovať miesta úspor a riadene znížiť uhlíkovú stopu.  Spoločnosť vyvinula vlastnú technológiu (merací systém) na produkciu vysoko detailných dát o spotrebe elektrickej energie s prenosom údajov sieťovými technológiami v reálnom čase, ktoré následne využíva v dátovom spracovaní budove, pomôže. Spoločnosť prichádza so službou digitálneho energetika mestských objektov na báze umelej inteligencie, kde prostredníctvom strojového učenia rozpoznáva spotrebiče   s porozumením, kde, kedy a čím dochádza ku konzumácii elektrickej energie a vďaka automatizovanému rozpoznávaniu pomáha identifikovať miesta úspor (zameranie na standby spotrebu budovy).

2.Zuzana Gombošová, M.A. –spoločnosť Malai Biomaterials Design, s.r.o

Malai je Slovensko-Indický projekt ktorý začal spoluprácou Zuzany a Susmitha v roku 2017. Dvojica sa rozhodla vyvinúť materiál, ktorý by bol skutočne cirkulárny a nepredstavoval by zátaž pre životné prostredie. Malai vyrába biokompozitné materiály na baze Bakteriálnej Celulózy pestovanej na odpadovej vode zo spracovania kokosu. Tieto materiály sú kompostovateľné, vegánske a neobsahujú žiadne plasty. Firma pracuje hlavne s klientmi z módneho priemyslu a materiály dodáva pre značky a výrobcov tašiek, kabeliek a podobne. Malai má aj svoju vlastnú značku doplnkov, ktorá vydala už dve kolekcie. V blízkej budúcnosti by chcela nájsť správneho investora pre rozšírenie svojej činnosti a výrobnej kapacity. Malai je start up, ktory už má hotový prototyp a úspešne ho uviedol na trh v limitovanej kvantite. Trh s ekologickymi náhradami zvieracej kože zaznamenáva rast a firmy ako Mycoworks, Boltreads a Pinatex už sa chopili šance a zaistili si investorov. Malai má jedinečnú výhodu v tom, že ponúka skutočne ekologický produkt, ktorý sa rozloží aj v domácom komposte a neobsahuje žiadne syntetické látky alebo plasty.

3.Martin Herman- spoločnosť POWERFUL MEDICAL,s.r.o.

Spoločnosť vyvinula klinického asistenta PMcardio, ktorý akémukoľvek lekárovi s EKG prístrojom umožní diagnostikovať a liečit kardiovaskulárne ochorenia na úrovni špecializovaného kardiológa. Asistent PMcardio je plne certifikovaný ako zdravotnícke zariadnie pod novou reguláciou EU.  Zároveň je PMcardio pravdepodobne prvý certfikovaný  produkt umeleckej inteligencie  pod novou reguláciou v EU. Pomocou PMcardio lekár odfotí 12 zvodový EKG záznam z akéhokoľvek prístroja, ich algoritmy ho dokážu zdigitalizovať a vyhodnotiť presnú diagnózu. Algorimy sú natrénované na miliónoch predošlých pacientských prípadoch a dnes sú konkurenciou samotných kardiológov v diagnostickej presnosti. V ďalších krokoch aplikácia vyhodnotí personalizovaný liečebný plán v súlade s klinickými smernicami European Society of Cardiology alebo American Heart Association. Firma bola založená bratmi Martinom a Dr. Robertom Hermanom, spolu s kardiológom Prof. Robertom Hatalom. Cieľom firmy je presadiť umelú inteligenciu v medicíne, ktorá za lekárov bude spracovávať všetky merateľné dáta senzormi (EKG, krvné testy, CT, MRI, atď.), aby sa lekár mohol sústrediť na pacienta a subjektívne obzervácie, miesto analýzy gigabytov dát. Zatiaľ  vývojom úspešne pokryli veľkú časť kardiológie (EKG, krvné testy, ECHO), a cez ich dcérsku spoločnosť Medannot začínajú vyvíjať umelú inteligenciu pre rádiológov (CT, MRI, RTG).

4.MUDr. Mário Lazar, spoločnosť Spineo clin, s.r.o.

Firma vznikla za účelom zlepšenia a inovácie zdravotnej starostlivosti o pohybový aparát. Predmetom činnosti je starostlivosť o pacientov s bolesťami a poruchami funkcii pohybového systému a nervového systému. Inovácie sa týkajú najmä osobitého moderného prístpu k metodikám terapie a vyšetrenia, a taktiež dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Jedným s cieľov je tvorba telemedicískych rehabilitačných a diagnostických aplikácii a pohotová online komunikačná služba služba. Ďalším z cieľov je vytvorenie uceleného inštitútu zaoberajúceho sa okrem liečby aj výskumom v oblasti bolestí a porúch pohybového a nervového systému.   Nominovaný – MUDr. M. Lazar – Koncipoval ideu zlúčenia rôznych rehabilitačných metodík a neurofyziologických princípov, čím vytvoril postupy liečby ľahko dostupné a prevediteľné a zároveň dobre účinne. Nominovaný sa usiluje aj o prienik rehabilitačný a diagnostických metodík do telemedicíny, konkrétne tvorbou aplikácie a novodobým prístupom rehabilitácie vo virtuálnej realite. Nominovaný – MUDr. M. Lazar – Koncipoval ideu zlúčenia rôznych rehabilitačných metodík a neurofyziologických princípov, čím vytvoril postupy liečby ľahko dostupné a prevediteľné a zároveň dobre účinne. Nominovaný sa usiluje aj o prienik rehabilitačných a diagnostických metodík do telemedicíny, konkrétne tvorbou aplikácie a novodobým prístupom rehabilitácie vo virtuálnej realite.Inovovať spôsob liečby a vyšetrovania od ktorého sa budú odvíjať ďalšie postupy v Slovenskom a možno medzinárodnom zdravotníctve, vytvoriť ucelený model zdravotnej starostlivosti na diaľku za pomoci prístupných technológii

5. Mgr. Jana Malečková, spoločnosť Usability Engineering Center, s.r.o.

Usability Engineering Center vyvija inovácie postavené na európskej smernici PSD2. Fintech platforma EVERIFIN integruje bankové účty v  EÚ, umožňuje digitálnu fakturáciu a okamžité platby. Inovácia prispieva k digitalizácii procesov firiem, živnostníkov, inštitúcií štátnej a verejnej správy. Zlepšuje likviditu prijímateľov platieb a v neposlednom rade prispeje k odstráneniu závislosti európskeho finančného systému na zahraničných spracovateľoch. Spolocnost  založila v roku 2013, aby  sa mohla venovat konzultáciám v online biznise pocas 2 rodičovskych dovoleniek. Ku koncu druhej rodičovskej dovolenky  si uvedomila, že v online biznise existujú škálovatelnejšie biznis modely, a preto sa v roku 2017 s manželom rozhodli, že svoje know-how využijú na vybudovanie vlastného online produktu. Cielom bolo, aby bol produkt globálny a maximálne škálovatelny. V tom case  mali 4 bankove učty v 3 rôznych krajinach, z čoho vyplýval pre nich pomerne velky finančny chaos v  rodinnych financiach. Rozhodli  sa preto vytvorit univerzálny internet banking, v ktorom si používatelia môžu spojit všetky bankové účty z rôznych EÚ krajín.

6. Ing. Mária Zimová, spoločnosť Wintrend,s.r.o.

Spoločnosť sa posledné 4 roky zameriava na tvorbu a výrobu edukačných pomocok pre predprimárne a primárne vzdelávanie. Na prvý produkt abeceda TROCHA INAK bola v roku 2020 Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu vydaná odporúčacia doložka a produkt bol zaradený do národného registra didaktických pomôcok v SR. Od uvedenia produktu abeceda TROCHA INAK na trh sa produktová rada rozšírila o ďalšie edukačné pomôcky a na ďalších sa postupne pracuje. Pripravujú aj jazykové mutácie za účelom expandovania do zahraničia.  Cieľom spoločnosti je rozširovať produktovú radu v oblasti vzdelávania a robiť veci “TROCHA INAK”. Čo sa týka zamerania sa spoločnosti na oblasť vzdelávania, tvorba prvého produktu (abeceda TROCHA INAK) trvala od nápadu po uvedenie na trh cca 2 roky, následne  sa začali zaoberať aj ďalšími nápadmi a postupne ich realizujú. Z tohto pohľadu má spoločnosť za sebou úspešný štart a veria, že o postupne pridávané produkty na trh bude rovnaký záujem, ako je o abecedu TROCHA INAK.

Udelenie špeciálnych cien:

„Cena BMW  Slovenská republika za trvalú udržateľnosť a inovácie“. Cenu získala Zuzana Gombošová, M.A. –spoločnosť Mallai Biomaterials Design, s.r.o 

„Cena Indexu za  najinšpiratívnejší  podnikateľský príbeh “-  cenu získal Martin Herman- spoločnosť POWERFUL MEDICAL,s.r.o.

 „Cena J&T Banky za ekonómiu „- Cenu získala Mgr. Jana Malečková, spoločnosť Usability Engineering Center, s.r.o. 

„Cena TV JOJ“ cenu získala  Zuzana Gombošová, M.A. –spoločnosť Mallai Biomaterials Design, s.r.o. 

„Cena JCI-Slovensko za inovatívne podnikanie“- Cenu získala Ing. Mária Zimová, spoločnosť Wintrend,s.r.o

„Cena Ministerstva hospodárstva SR“ -cenu získal Martin Herman- spoločnosť POWERFUL MEDICAL,s.r.o.

Absolútny víťaz- hlavná cena

Z týchto 6 finalistov vybrala odborná komisia absolútneho víťaza . Na základe rozhodnutia odbornej komisie pre posudzovanie nominácií sa absolútnym víťazom stal  Martin Herman- spoločnosť POWERFUL MEDICAL,s.r.o.

Generálni partneri projektu:  logá Microsoft Slovakia, J&T Banka,

Generálni partneri JCI 2021/2022 : logá EY, Asseco Central Europe,

Špeciálni partneri projektu: Slovak Business Agency, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Leave a Reply