Študentská podnikateľská cena 2020

V mesiaci december sa v Pálffyho paláci  konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu „ Študentská podnikateľská cena 2020 „ Projekt organizovala mimovládna organizácia Junior Chamber International-Slovakia . Spoluvyhlasovateľom bolo Združenie podnikateľov Slovenska . Cieľom projektu je podporovať študentov v tom aby pracovali na svojom podnikateľskom sne už počas školy a zároveň ho začali počas štúdia aj realizovať. Hlavnou úlohou projektu je ukázať širokej verejnosti , že je možné zvládnuť budovať svoju firmu už počas SŠ a VŠ a získavať nové vedomosti a zručnosti štúdiom na SŠ a VŠ. Pridaná hodnota je taktiež v určitom návode ako zvyšovať zamestnanosť absolventov SŠ a VŠ v SR. Zároveň títo absolventi resp. v súčasnosti študenti sú potenciálnymi zamestnávateľmi  ďalších obyvateľov z rôznych regiónov Slovenska. Zaujímavé podnikateľské príbehy boli odmenené rôznymi vecnými cenami. Najlepší študenti-podnikatelia (piati finalisti) boli pozvaní na stretnutie s predstaviteľmi podnikateľských organizácii ako aj  so zástupcami vyhlasovateľa projektu . Odborná porota na základe osobnej prezentácie svojej firmy vybrala reprezentanta Slovenska na svetové finále súťaže. Projekt je súčasťou celosvetovej súťaže „ Global Student Entrepreneur Awards“.

Niekoľko viet o vyhlasovateľovi : Junior Chamber International-Slovakia je mimovládna, nezisková organizácia , ktorá združuje mladých ľudí a to od  študentov VŠ až po samostatných podnikateľov. Jej cieľom je podporovať chuť mladých ľudí do podnikania a to už od študentov VŠ v SR , chuť stále sa vzdelávať , pracovať na sebe, a tak byť úspešnými či už ako mladí podnikatelia alebo mladí manažéri. Organizácia je od roku 2007 oficiálnou pobočkou jednej z najväčších organizácii pre mladých lídrov a podnikateľov na svete- Junior Chamber International so sídlom v USA a európskym centrom v Berlíne. Má zastúpenie v 115 krajinách sveta s počtom  200 000 členov.

Spoluvyhlasovateľ: Združenie podnikateľov Slovenska je prvým záujmovým združením súkromných podnikateľov Slovenskej republiky založeným v novembri 1989. Jeho hlavným poslaním je zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku.

Odborná komisia vybrala z prihlásených študentov  5 finalistov súťaže a to:

1. Katarína Bajnoková, spoločnosť Prapti Donáška, Súkromné gymnázium Katkin Park 2, Košice

2. Michal Hraška –spoločnosť GREENIO s.r.o., Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity

3.Adrián Ištvanik, spoločnosť Cannature, s.r.o. Fakulta  BERG  Technickej univerzity v Košiciach

4. Erik Kuzma-spoločnosť Erik Kuzma-URBANO, Fakulta BERG, Technickej univerzity v Košiciach

5.Ján Široký- spoločnosť Financie.online SK,s.r.o. Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach

Udelenie špeciálnych  cien: 

Cena spoločnosti NAY: Cenu získal Adrián Ištvanik .

Cena JCI-Slovensko( za realizáciu podnikateľského nápadu v praxi ): Cenu získal Michal Hraška

Cena BMW ( za technologický rozvoj a udržateľnosť ) :  Cenu  získal Erik Kuzma

Cena TV JOJ : Cenu získal  Erik Kuzma 

Absolútnym víťazom a zároveň nominantom Slovenska na celosvetovú súťaž „Global Student Entrepreneur Awards sa stal Erik Kuzma-spoločnosť Erik Kuzma-URBANO, Fakulta BERG, Technickej univerzity v Košiciach

Niečo o spoločnosti  Erik Kuzma-URBANO

Firma vznikla ešte v roku 2017 a od toho roku sa venovali vývoju informačných systémov pre cestujúcich v doprave, neskôr sa  tím rozrástol a od roku 2019 sa venujú vývoju smart parkovacieho systému na báze umelej inteligencie. Informačný systém urbano.info je audiovizuálny systém, ktorý podľa grafikonu, online polohy autobusov a vstupov dispečera, informuje cestujúcu verejnosť pomocou obrazoviek a hlásenia staničného rozhlasu v rôznych jazykových mutáciách. 

Druhý projekt je iPark-integrovaný parkovací systém, ktorý funguje na báze umelej inteligencie a IP kamier, ktoré snímajú parkovisko a vyhodnocujú obsadenosť. Tá sa následne zobrazuje na obrazovkách pred parkoviskom alebo v mobilnej aplikácii, či webovej stránke. Okrem týchto dvoch projektov sa zaoberajú aj vývojom rôznych nadstavieb pre svetelnú a zvukovú réžiu v kultúre či smart budovách. Zjednocujú a spájajú rôzne typy osvetlenia a ozvučenia v budovách, ktoré sú smart, či pre kultúrne podujatia, alebo inštitúcie do jednotnej webovej platformy. Taktiež začali vyvíjať platformu „moja digitálna obec“, ktorú tvorí mobilná appka a webová stránka. Jedná sa o mestskú kartu pre občana mesta, ktorý môže pomocou nej platiť v mestských podnikoch, využívať zľavy na podniky v meste, alebo  množstvo ďalšieho. K mestskej karte chcú pripojiť aj odpadové hospodárstvo,

Leave a Reply